Dożynki w Gminie KorzennaPoniedziałek, 30 sierpnia 2021

➡Święto plonów 🍎🌾w Gmina Korzenna kultywowane jest od wielu lat. Dożynki w tej największej rolniczej miejscowości powiatu nowosądeckiego mają dla tutejszej społeczności szczególny wymiar. Prezentowane wieńce dożynkowe są symbolem dziękczynienia za owoce pracy na roli i jej ukoronowaniem. W tym roku zostałem ponownie zaproszony do uczestnictwa w imprezie przez Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron. Dziękuję za miłą atmosferę w czasie spotkania, a rolnikom z Korzennej życzę siły i wytrwałości w ich trudzie!