Podpisanie umowy o zakupie gruntu pod jednostkę WOT w Wojnarowej w gminie KorzennaŚroda, 22 grudnia 2021

Dzisiaj zostają przypieczętowane kilkuletnie działania gwarantujące powrót Sądeccczyzny na mapę stacjonarnych oddziałów Wojska Polskiego. Następuje uruchomienie procedur związanych z lokacją jednostki WP w Powiecie Nnowosądeckim na terenie Gminy Korzenna w miejscowości Wojnarowa. Dzisiaj nastąpiło podpisanie umowy o zakupie gruntu pod jej siedzibę . Ze strony MON list intencyjny podpisał dr Marcin Mazuryk Dyrektor Dep. Infrastruktury MON z Samorządowcami z terenu na który wraca Wojsko.