Dyskusja w Sejmie RP nt. przyszłorocznego budżetuWtorek, 14 grudnia 2021

Trwają prace nad kształtem przyszłorocznego budżetu. Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele klubów parlamentarnych: Wiesław Janczyk, Izabela Leszczyna - Poseł
na Sejm RP, Dariusz Wieczorek, Czesław Siekierski.