Konferencja Cybersec w Krynicy - Zdroju poświęcona bezpieczeństwu w cyberprzestrzeniSobota, 04 września 2021

W Krynica w tym tygodniu odbywała się po raz pierwszy konferencja na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.Rozmawiano o zagrożeniach związanych z dysponowaniem informacji cyfrowych w sferze internetowej.Przechowywanie transmisji
i ochrona danych kont i kodów dostępu ważna jest dla goapodarki oraz konsumentów,jest ogromnym i wielkim wyzwaniem dla współczesnego świat. Konferencja odbyła się z inicywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.W debacie głos zabrał również Pan Prezydent Andrzej Duda.