Spotkanie mieszkańców Zalesia z Dyr. PSG w Krakowie w sprawie gazyfikacji miejscowości Zalesie (gmina Kamienica)Poniedziałek, 04 października 2021

Dzisiaj w Zalesiu zorganizowaliśmy spotkanie z udziałem Pana Pawła Firleja - Dyrektora Małopolskiego Oddziału Sieci Gazowych. Spotkanie w sprawie sieci gazowej zasilanej z nowoczesnej infrastruktury z sieci CNG gazu skroplonego dla zainteresowanych mieszkańców, który chcą dostępu do tego paliwa na ogrzewanie domów i mieszkań. W spotkaniu uczestniczył Pan Władysław Sadowski Wójt Gminy Kamienica oraz współinicjatorka spotkania Pani Karolina Gancarczyk.