Spotkanie mieszkańców Szczawy z Dyr. PSG w Krakowie w sprawie gazyfikacji miejscowości Szczawa (gmina Kamienica)Poniedziałek, 04 października 2021

Również dzisiaj w Szczawa zorganizowaliśmy spotkanie z udziałem Pana Pawła Firleja - Dyrektora Małopolskiego Oddziału Sieci Gazowych. Spotkanie w sprawie sieci gazowej zasilanej z nowoczesnej infrastruktury z sieci CNG gazu skroplonego dla zainteresowanych mieszkańców, który chcą dostępu do tego paliwa na ogrzewanie domów i mieszkań. W spotkaniu uczestniczył m. in. Pan Władysław Sadowski Wójt Gminy Kamienica oraz Wicestarosta Powiat Limanowski Pani Agata Zięba.