Odbiór drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice w PrzyszowejWtorek, 05 października 2021

Dzisiaj uczestniczyłem w odbiorze drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice
w Przyszowa. Inwestycja ta była możliwa do realizacji dzięki środkom pochodzącym z programu rządowego Premiera Mateusz Morawiecki pn.#FunduszDrogSamorzadowych.