NIECH, KAŻDY KTO MA WĄTPLIWOŚCI SKŁADA ODWOŁANIAPiątek, 04 lutego 2011

NIECH, KAŻDY KTO MA WĄTPLIWOŚCI SKŁADA ODWOŁANIA

O sytuacji w służbie zdrowia z posłem PiS, Wiesławem Janczykiem, rozmawia S. Wrona

Wszyscy mówią o bałaganie w służbie zdrowia. Pan rozmawiał w tym problemie zarówno w małopolskim oddziale, jak
i w centrali NFZ. Czy w tych rozmowach pojawił się pomysł, jak naprawić obecną sytuację?

Liczyliśmy na to, że kontrola w małopolskim NFZ, wiele wyjaśni, ale jak wiemy, nie przyniosła ona żadnego efektu. Na dzisiaj sytu-acja wygląda tak, że zaklepują to, co się stało i aktualny stan rzeczy tylko w nieznacznym stopniu zostanie skorygowany. NFZ uparł się przy swoim, bez względu na protesty środowiska, samorządów, polityków i pacjentów, którzy powinni być w tym wszystkim naj-ważniejsi. Okazało się jednak, że najważniejsze są procedury.
Na czym ma polegać ta nieznaczna korekta?
Jedyne, co ustaliliśmy, to uzupełniający nabór na który, NFZ zdecydował się po wielu, także naszych protestach. Ten proces już się zakończył i trzeba przyznać , że w pewnym stopniu sytuacja się poprawiła, ale jak słyszymy od samych zainteresowanych, jest to działanie co najmniej niewystarczające. Druga sprawa to zapewnienie, jakie otrzymałem od prezesa NFZ Piotra Gryzy, przy podpi-sywaniu umów nastąpi weryfikacja danych przedstawionych przez podmioty, czego do tej pory nikt nie robił. Konkurs w żaden spo-sób nie sprawdzał przygotowania placówek do świadczenia usług o które się starają. Wzięto jedynie pod uwagę jedynie ich deklara-cje. Jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, to podmioty stracą kontrakty. Pieniądze trafią natomiast do rekontraktacji i wszyscy będą się mogli ubiegać o te usługi. Sam apeluję do wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni, żeby składali odwołania do prezesa NFZ. Zachęcam aby wykorzystać pełny tryb odwołań. Źródło: „Gazeta Krakowska", Autor: S. Wrona, Artykuł z dnia 4.02.2011 r