Aktywnie wakacyjnieCzwartek, 01 stycznia 1970

Po miesięcznych wakacjach poselskich, rozpoczął się kolejny okres intensywnej pracy na skalę ogólnokrajową i na rzecz regionu.

Wspominając zaś letni czas, który w dużej mierze spędziłem na Limanowszczyźnie, pragnę zaprezentować Państwu fotorelację
ze spotkań w naszym regionie, w których uczestniczyłem:

 Wakacyjny okres wykorzystałem także do zaangażowania się w sprawy Limanowej oraz Małopolski. Wystąpiłem do MSWiA
o udzielenie pomocy finansowej dla powodzian z Podhala, skierowałem również zapytania poselskie dotyczące budowy obwodnicy
w Limanowej. Poruszyłem ponadto kwestię braku karetek w szpitalach w Limanowej, Kamienicy oraz Szczyrzycu. O moim zaintere-sowaniu problemami regionu świadczy 14 miejsce na 399 posłów, którzy zgłosili w Sejmie najwięcej zapytań poselskich.
Więcej na ten temat na www.sejm.gov.pl oraz www.janczyk.pl). Źródło: Wieści gorczańskie