Upadłość konsumencka tylko dla nielicznychPoniedziałek, 17 listopada 2008

Z możliwości nowego finansowego startu nie skorzystają m.in. osoby dyscyplinarnie zwolnione z pracy. Problemy mogą mieć też te z kredytem konsolidacyjnym.

Tak wynika z nowych przepisów o upadłości konsumenckiej. W tym tygodniu ma je rozpatrzyć Senat. Ustawa budzi ogromne na-dzieje.
     - Mój brat jest alkoholikiem. Ma długi w czterech bankach, z powodu picia stracił pracę. Kiedy przepisy o upadłości konsumen-ckiej wejdą w życie, aby mógł z nich skorzystać? - pyta zdesperowana czytelniczka, pani Danuta (nazwisko do wiadomości redakcji).
     Niestety, choć ustawa zacznie obowiązywać prawdopodobnie już za kilka miesięcy, to brat pani Danuty nie będzie jej benefi-cjentem. Przepisy zawężają krąg uprawnionych do osób, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności.
Trudno będzie skorzystać z tych przepisów osobom mającym kredyty hipoteczne na 30 - 50 lat, których raty nagle wzrosną. Powinny się liczyć z ryzykiem zmian warunków rynkowych - uważa pos. Wiesław Janczyk (PiS), sprawozdawca konkurencyjnego projektu ustawy o upadłości konsumenckiej.  Michał Kosiarski, Paweł Wrześniewski, Rzeczpospolita 17.11.2008 r. 
Całość artykułu na:

http://finanse.wp.pl/kat,43762,title,Upadlosc-konsumencka-tylko-dla-nielicznych,wid,10573739,wiadomosc.html