Rząd chce, aby Polska w 2011 roku spełniła kryteria wprowadzenia euroŚroda, 08 października 2008

Poinformowała o tym w Sejmie wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska, która przedstawiła informację o stanie przy-gotowań do wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Wiesław Janczyk powiedział, uzasadniając wniosek o przedstawienie informacji, że wiele instytucji europejskich uważa, iż Polska nie jest w stanie przygotować się do wprowa-dzenia euro do 2011 roku. Istnieją też obawy, że wprowadzenie euro doprowadzi do wzrostu cen.

Poseł dodał, że PiS będzie się domagało przeprowadzenia referendum w sprawie wejścia do strefy euro. Wiceminister Zajdel-Kurowska zapowiedziała, że jeśli warunki przyjęcia euro zostaną spełnione do roku 2011, to europejska waluta mogłaby wejść do obiegu 1 stycznia 2012 roku. Dodała, że obecnie spełniamy 3 z 4 kryteriów pozwalających na przyjęcie euro.

Wiceminister podkreśliła, że obecny kryzys finansowy nie ma wpływu na prowadzone przez rząd przygotowania do przyjęcia wspólnej waluty.

Katarzyna Katarzyna Zajdel-Kurowska podkreśliła, że na wprowadzeniu euro skorzystają zarówno przedsiębiorstwa, jak obywatele
i będą to korzyści długofalowe. Dodała, że z danych europejskiego biura statystycznego wynika, iż wprowadzenie euro nie wpływa na wzrost cen. IAR,8.10.2008 r. 
Źródło: http://www.waluty.co.uk/a40164-rzad_chce__aby_polska_w_2011_roku_spelnila_kryteria_wprowadzenia_euro.htm