Sejmowa komisja finansów za tłumaczeniem prospektów na język polskiWtorek, 02 września 2008

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych chce, by prospekty emisyjne zagranicznych firm były tłumaczone na język polski. Rząd uważa, że rozwiązanie takie jest niezgodne z prawem unijnym.

"Dyrektywa unijna nie zabrania stosowania języka narodowego, ale wskazuje, że prospekt powinien być sporządzony w języku uznawanym za międzynarodowy, a skrót w języku narodowym. Skrót zawiera wszystkie informacje finansowe potrzebne do podjęcia decyzji inwestycyjnej" - przekonywała Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała senackie poprawki do nowelizacji pakietu ustaw kapitałowych. Obejmuje on ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ustawę o funduszach inwestycyjnych.

Komisja opowiedziała się za odrzuceniem poprawki Senatu do ustawy o ofercie publicznej, znoszącej obowiązek tłumaczenia na język polski prospektów emisyjnych zagranicznych spółek. Zgodnie z nią w języku polskim byłby sporządzany tylko skrót prospektu.

Rozwiązanie takie proponował rząd, ale Sejm na nie się nie zgodził. Uznał, że cały prospekt emisyjny powinien być tłumaczony na język polski. Dziś spór o prospekty emisyjne zagranicznych emitentów rozgorzał na nowo.

"Koszt tłumaczenia prospektu emisyjnego będzie niewielki w porównaniu z kosztem całej emisji"

Poseł Wiesław Janczyk z PiS mówił podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, że koszt tłumaczenia prospektu emisyjnego na język polski będzie niewielki w porównaniu z kosztem całej emisji. Wtórowała mu Aleksandra Natalli-Świat z tego samego klubu. Argumentowała, że tłumaczenie prospektu na polski leży w interesie drobnych inwestorów.

Według posła Edwarda Wojtasa z PSL konieczna jest troska o język polski. "Nie możemy godzić się, by był on eliminowany z obrotu gospodarczego" - apelował poseł.

Zdaniem posła Jakuba Szulca z PO przyjęcie obowiązkowego drukowania prospektów w języku polskim utrudni - w związku z dodatkowymi kosztami - wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu.

"Nakaz tłumaczenia prospektów będzie niezgodny z unijną dyrektywą prospektową"

Rząd uważa, że nakaz tłumaczenia prospektów na język polski będzie niezgodny z unijną dyrektywą prospektową. Argument ten ma potwierdzać opinia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

"Dyrektywa nie zabrania stosowania języka narodowego, ale wskazuje, że prospekt powinien być sporządzony w języku uznawanym za międzynarodowy, a skrót w języku narodowym. Skrót zawiera wszystkie informacje finansowe potrzebne do podjęcia decyzji inwestycyjnej" - przekonywała obecna na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Jej zdaniem prospekty zawierają informacje bardzo szczegółowe. Wiceminister dodała, że z praktyki wynika, iż inwestorzy indywidualni nie są zainteresowani czytaniem kilku tysięcy stron prospektów.

Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za odrzuceniem senackiej poprawki

Wbrew opinii rządu i UKIE sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za odrzuceniem senackiej poprawki.

Większość uchwalonych przez Senat poprawek do pakietu ustaw kapitałowych spotkała się jednak z pozytywną opinią komisji. Wprowadzają one zmiany redakcyjne i doprecyzowują przepisy. Teraz trafią pod głosowanie na posiedzeniu Sejmu.

Większość przepisów nowelizacji składających się na pakiet ustaw kapitałowych ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP, artykuł z dnia: 2008-09-02