Sądeczanie w ReichstaguPiątek, 24 października 2008

Pod hasłem „Sądecczyzna - prezentacja walorów gospodarczych” w Berlinie odbyło się forum gospodar-cze.  Jego inicjatorem był poseł Wiesław Janczyk, a patronat nad polsko -niemieckim spotkaniem objął prezy-dent Nowego Sącza Ryszard Nowak.  

- Na forum składało się wiele imprez, spotkań promujących Sądecczyznę, jej potencjał turystyczny, ze szcze-gólnym uwzględnieniem potencjału produkcyjnego i usługowego przedsiębiorstw z tego regionu - mówi Wies-ław Janczyk.

     - Prezydent Ryszard Nowak przyjechał do Berlina i uczestniczył w spotkaniach oraz imprezach promujących południowo-wscho-dni subregion Małopolski, w tym szczególnie Nowy Sącz - dodaje Janczyk.

     O nadanie imprezie godnej oprawy postarali się też ambasador RP w Berlinie Marek Prawda i Zbigniew Kostecki, radca wy-działu ekonomicznego ambasady.

     Prezentacja Nowego Sącza odbyła się w prestiżowej siedzibie Haus der Commerzbank w Berlinie, mieszczącej się w pobliżu Bramy Brandenburskiej.

   -Jestem bardzo zadowolony, gdyż mieliśmy możliwość nawiązania współpracy i kontaktów handlowych - mówi prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

   - A naszymi gośćmi byli między innymi polscy i niemieccy posłowie, dyplomaci, przedsiębiorcy i dziennikarze. Była też oczywiście okazja do zwiedzenia Reichstagu. Niemcy zapowiedzieli rewizytę na Sądecczyźnie przyszłym roku. (YES) „Gazeta Krakowska” 24.10.2008 r.