Kandydat na Prezydenta RP - Andrzej DudaCzwartek, 01 stycznia 1970

Rozmowa z Posłem na Sejm RP Wiesławem Janczykiem o Kandydacie na Prezydenta RP Andrzeju Dudzie i o zmianach najważniejszych przepisów i ustaw jakie podejmował Sejm w bieżącym roku.

 

Jesteśmy po wizycie Andrzeja Dudy Kandydata PiS w wyborach Prezydenckich na terenie Sądecczyzny jak Pan ocenia to wydarzenie?

 

Dziękuję za serdeczne i entuzjastyczne przyjęcie naszego Kandydata mieszkańcom Nowego Sącza, Limanowej, Gorlic i Grybowa. Prawdziwe tłumy witały Andrzeja. W ślad za na prawdę udaną akcją zbierania podpisów, którą wsparliśmy znacząco tę kandydaturę zawożąc ponad 50 tys. podpisów do Warszawy z terenu gdzie Andrzej ma swoje korzenie, bo ze Starego Sącza pochodzi jego Tato, przyszła pora na kontakt bezpośredni. Teraz jest czas na prezentację programu z jego kluczowymi założeniami jak choćby dla przykładu: cofnięcie wieku emerytalnego, utrzymanie własnej waluty i wiele innych oczekiwanych szczegółowych regulacji, dalej opowiadanie o najistotniejszych pomysłach na sprawowanie funkcji głowy Państwa, tego najważniejszego urzędu w Polsce. Doskonale przygotowane wystąpienia, jasno formułowane i argumentowane stanowisko w  podstawowych sprawach społecznych i gospodarczych, ale też prezentowana duża wrażliwość wobec szkodliwych zaniechań obecnej władzy względem obywateli za zgodą i akceptacją dotychczas urzędującego Prezydenta Komorowskiego. Prezentacja stanowiska w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, rozwoju przemysłu, przyszłości młodych ludzi. I szczera wola i energia w zakresie przeformowania roli tego urzędu adekwatnie do najwyższych kompetencji zapisanych w Konstytucji.

 

Wierzy Pan w zwycięstwo kandydata PiS w tych wyborach?

 

Do niedawna oficjalna wersja głosiła, że Prezydent wygra kolejną kadencję w I turze, od paru tygodni już nikt tej wersji nie powtarza. Objazd ponad połowy miast Powiatowych i kampania bezpośrednia jakiej byliśmy świadkami na Sądecczyźnie czyni realnym zwycięstwo Andrzeja Dudy przyczynia się do wzrostu poparcia najpoważniejszego kandydata. Źyczę Polsce tego zwycięstwa.

Prezydent Komorowski okłamał Polaków i podpisał pomimo innych obietnic szkodliwą ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego skazującą młodych na emigrację a starszych na pracę do śmierci, akceptował podnoszenie podatków, liberalne zmiany kodeksu i prawa pracy. Lekceważył problemy wysokich kosztów dostępu do produktów kredytowych i usług finansowych. Zachowywał się opieszale i nie miał żadnego pomysłu w sprawach polityki zagranicznej.

 

Przy urnie możemy pokazać, źe interesuje nas aktywne rozwiązywanie problemów społecznych, a nie bierne chowanie głowy w piasek i ciągłe unikanie trudnych i palących problemów, uciekanie przed nabrzmiałymi trudnymi tematami i akceptacja marazmu, a przy tym zgoda na liberalne zmiany i surowe dociskanie najbiedniejszych, bez braku tworzenia dobrych przepisów i norm podatkowych zachęcających do działania i pobudzających potencjał obywateli.

 

 

 

Czy ostatnio w Sejmie zapadały istotne decyzje?

 

Na Wiejskiej nieomal codziennie zapadają ważne decyzje zwłaszcza w zakresie rozwiązań prawnych określających relacje społeczne i gospodarcze.

 

Co zasługuje na szczególną uwagę?

 

Trudno w kilku słowach oddać istotę wszystkich zmian prawa, Przyjęto wiele ustaw, ale dla osób, które oczekują najbardziej od Posłów rzeczy praktycznych warto przywołać, że Sejm uchwalił ustawę o dopłatach dla rolników na lata 2015/2020, przyjęto też ustawę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014/2020. Do wykorzystania jest tu 13,5 mld euro, 8,6 mld z budżetu Unii Europejskiej oraz 4,9 mld z funduszy krajowych. Pieniądze mają być wykorzystane na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie. Projekt określa warunki przyznawania tej pomocy, zasady doradzania podmiotom ubiegających się o jej przyznanie. Reguluje zasady pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez młodych rolników, oraz wsparcia dla osób otwierających działalność pozarolniczą na terenach wiejskich.

Odbyło się też trzecie czytanie ustawy o sprzedaży bezpośredniej czyli możliwości sprzedawania produktów wytworzonych przez rolników z własnych surowców, niestety ustawa wprowadza obowiązkowy rejestr sprzedawanych produktów rolnych i 2% podatek zryczałtowany.

 

Wreszcie zakończono prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii?

 

Wiele osób prywatnych i firm oczekiwało 3 lata na ten dokument. Każdy kto zamierzał produkować energię elektryczną na potrzeby własne dodatkowo będzie miał możliwość sprzedawać jej nadwyżkę do sieci jako tzw. Prosument.

 

Co to oznacza w praktyce?

 

 Od stycznia 2016r. Spółki energetyczne przez 15 lat obowiązkowo odkupią nadwyżkę tej energii po cenie gwarantowanej 75 groszy (dla instalacji do 3 KWh) i 65 groszy (dla instalacji o mocy powyżej 3 do 10 KWh) za jeden kilowat energii elektrycznej. Dotyczyć to będzie produkcji ze źródeł odnawialnych energii: wiatrowej, ogniw fotowoltaicznych czy małych elektrowni wodnych. Dla wielu osób, które podejmą ryzyko tej inwestycji na lata stanie się to źródłem dodatkowych przychodów gospodarstwa domowego. Dla innych pozwoli na znaczne obniżenie rachunku za zużycie  energii w domu. Według specjalistów szczególnie małe instalacje wykonane z udziałem 40% dotacji oraz preferencyjnego kredytu mogą być opłacalną inwestycją.

 

Jakie inne zmiany prawa mają istotne znaczenie?

 

Zaostrzono przepisy dla kierujących pojazdami za przekroczenie prędkości zwłaszcza w terenie zabudowanym, łącznie z czasowym zatrzymaniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Zwiększono kary dla osób przyłapanych kolejny raz na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, sąd będzie orzekał wobec takich kierujących  dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Zmieniono też przepisy dotyczące spadków w taki sposób, że zlikwidowano odpowiedzialność za długi spadkowe, które w określonych sytuacjach prawnych stawały się obowiązkowe do spłaty przez osoby, które dziedziczyły czasem więcej długu niż majątku.

Wielki emocje rozgorzały przy propozycjach rządowych, uregulowania sfery zapłodnień metodą "in vitro". Podobnie gorąca dyskusja dotyczyła ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To istotne zmiany prawa jakie dokonano w Sejmie, a poza nim na uwagę zasługuje sensacyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego,  który zakwestionował Bankowy Tytul Egzekucyjny. Trybunał orzekł, że te przepisy w zbyt dużym stopniu uprzywilejowują banki kosztem obywateli i muszą być gruntownie zmienione do sierpnia 2016r. Od lat Prawo i Sprawiedliwość żądało zmiany tych przepisów przedstawiając projekty ustaw odrzucane przez PO - PSL.

 

Na zakończenie muszę zaznaczyć, że dużo dyskutowano o możliwościach militarnych Polski, i stanie naszej armii, że w istocie to wszystko działo się równoległe do towarzyszących nam dramatycznych doniesień o wojnie hybrydowej na terytorium naszego wschodniego sąsiada - na Ukrainie, która jest już od roku ofiarą brutalnej napaści Federacji Rosyjskiej w której giną tysiące ludzi i z którą Europa i Świat nie wie jak się uporać, żeby przywrócić w tej części świata pokój i poczucie bezpieczeństwa.

 

Dziękuję za rozmowę

 

Wieslaw Janczyk

Rozmawiała Patrycja Spisak