Wypowiedź posła Janczyka na temat kolejnych obietnic wyborczych Bronisława Komorowskiego. 18. 04.2015r.Sobota, 18 kwietnia 2015

Poseł Wiesław Janczyk mówi,że propozycje Bronisława Komorowskiego to wyłącznie puste, przedwyborcze obietnice. Jak dodał, prezydent miał 5 lat, by m.in. rozwiązać chociazby problem tzw. umów śmieciowych.

"-Przez tyle lat opozycja  wnioskowała w formie gotowych projektów ustawy o tym,że potrzeba tutaj urealnienia możliwości stron zawieranych umów w ten sposób, żeby nie było przewagi systemowej jednych nad drugimi. Żeby te strony miały równe szanse w dochodzeniu swoich praw. Taka dysproporcja, taka nierówność była tolerowana przez ostatnie osiem lat pomimo wniosków ze strony uczestników obrotu gospodarczego. Nie było żadnej pomocy dla tych osób. Dzisiaj doszło do tych sytuacji, w których ta dysproporcja ma już charakter jaskrawy- w związku z tym trudno się dziwić,że prezydent pod ścianą czasu - w tej chwili- działając opieszale przez ostatnie lata, o tym sobie przypomina- zaznaczył poseł Wiesław Janczyk.